Apel de selecție nr. 3 – Măsura C2 P6 DI6B – Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile

Măsura C2/P6 DI6B – „Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile”

Data publicării: 04 Noiembrie 2019

Data lansării: 11 Noiembrie 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 3/C2/P6

DI6B/16.12.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 02.07.2020

Depunerea proiectelor pentru Măsura C2/P6 DI6B se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura C2/P6 DI6B – “Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile ” sunt de 100.000 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C2/P6 DI6B este de 100.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)
Măsura C2/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:

•Entități publice sau private acreditate ca furnizori de servicii sociale
Măsura C2/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari indirecți:
•Minorități etnice aflate în situații de excluziune/vulnerabilitate socială

Rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii C2/P6 DI6B din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura C2/P6 DI6B.
Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Documentele aferente apelului de selectie pot fi descărcate de AICI!