Apel de selectie nr. 3 – Măsura A4 P2 DI2A – Sprijin pentru ferme mici si medii

Măsura A4/P2 DI2A – „Sprijin pentru ferme mici și medii”

Data publicarii: 21 Iunie 2024

Data lansării: 08 Iulie 2024

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: A4/P2 DI2A/3/08.08.2024

Data limită de depunere a proiectelor: 08 August 2024

Depunerea proiectelor pentru Măsura A4/P2 DI2A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Feldioara, sat Feldioarei, strada Octavian Goga, nr. 55, etaj 1, camera 29 în fiecare zi  lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura A4/P2 DI2A – ,,Sprijin pentru ferme mici și medii” sunt de 80.000 Euro. Suma maximă nerambursabilă este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 4.000 si 7.999 SO și de 40.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 8.000 si 50.000 SO.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)
Măsura A4/P2 DI2A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:
•Fermierilor care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intrăîn categoria de fermă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 50.000 SO cu expecțiapersoanelor fizice neautorizate

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 4.000 si 7.999 SO. Sprijinul public nerambursabil este de 40.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 8.000 si 50.000 SO.

Vă așteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Comuna Feldioara, satul Feldioara, Strada Octavian Goga, nr.55, et. 1 , cam 29, tel. 0730 843 857  precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

Scrieţi-ne pe adresa Comuna Feldioara, satul Feldioara, Strada Octavian Goga, nr.55, et. 1 , cam 29 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Documentele aferente apelului de selecție sunt disponibile mai jos:

01. Apel selectie 1-A4-P2-DI2A – varianta scurta

02. Apel selectie 1-A4-P2-DI2A – varianta detaliata

03. Ghidul Măsurii A4. P2 DI2A Sprijin pentru ferme mici și medii

04. Anexa Procedura de evaluare si selectie pentru Măsura A4.P2 DI 2A

05. Fisa de evaluare și selecție măsura A4.P2 DI2A

06.1.-Anexa-2-Cerere-de-finantare-pentru-proiecte-care-se-încadrează-în-Regulamentului-European-1305.2013-art. 19, alin. 1, lit. (a) punctul (i)

06.2 Anexa 2 Cerere de finantare pentru proiectele care se încadrează în articolul 19, alineatul (1, litera (a), punctul iii

07. Anexa 4 Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2017

08. Anexa 5 Lista UAT din zonele montane

09. Anexa 6 Codul bunelor practici agricole

10.1 Anexa 7 Potential productie vegetala

10.2 Anexa 8 Potential productie zootehnica

11. Anexa 9 OMADR nr. 397 2003 pentru a podgorii si centre viticole

12. Anexa 10 Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

13. Anexa 11 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

14. Anexa 12 Calculator Cod bune practici agricole

15. Anexa 13 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

16. Plan de Afaceri pentru proiecte care se încadrează în Regulamentului European 1305.2013, art 19, alin (1), lit. a), punctul i.

17. Planul de afaceri pentru proiecte care se încadrează în Regulamentului European 1305.2013, art 19, alin (1), lit. a), punctul iii

18. Fișa Măsurii A4/P2 DI2A ,,Sprijin pentru ferme mici și medii”