Apel de selecție nr.1 măsura B3/P6 DI 6A – EURI

Măsura B3/P6 DI6A – „Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei”

Data publicării: 21 Martie 2023

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:

B3/P6 DI6A – EURI/1/03/05/2023

Data limită de depunere a proiectelor: 03 Mai 2023

Depunerea proiectelor pentru Măsura B3/P6 DI6A – EURI se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura B3/P6 DI6A – ,,Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei” – EURI sunt:
Cheltuieli Publice Totale EURI 144,666.81 Euro.

Contribuția publică pentru sesiunea curentă va fi de 144.666,81 Euro.

Suma maximă nerambursabilă 30.000 de euro/proiect pentru proiectele care vizează serviciile și 50.000 de euro/proiect pentru proiectele vizează activitățiile de producție.

Măsura B3/P6 DI6A – EURI se adresează următoarelor categorii de beneficiari:
•Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea uneiactivități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei pentru prima dată. Persoanele fiziceneautorizate nu sunt eligibile;
•Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul Ținutul Bârsei, care își propunactivități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
•Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțaresau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentuldepunerii acesteia (start-ups);

Rata sprijinului
Este de 100% si se acorda sub forma de prima.
Sprijinul pentru înființarea de activități non agricole în teritoriul Ținutul Bârsei se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:
•70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
•30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului deafaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

IMPORTANT
Atenție! Proiectele depuse și selectate se vor implementa până la finalul anului 2025, inclusiv depunerea și efectuarea ultimei cereri de plată.

Termenul de finalizare al proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).


Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii B3/P6 DI6A – EURI din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com.

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura B3/P6 DI6A – EURI.

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Documentele apelului de selecție pot fi descărcate de aici.