Abordarea LEADER

Abordarea LEADER și-a dovedit viabilitatea în dezvoltarea comunităților rurale. Prin implicarea diferitelor categorii de actori la nivel local se poate dezvolta o abordare a dezvoltării de jos în sus. Acest model de dezvoltare nu beneficiază doar de legitimitate locală dar asigură utilizarea potențialului endogen precum și un nivel de implicare ridicat, spre deosebire de politicile de dezvoltare impuse de la nivel central într-o logică de sus în jos.

Pe baza concluziilor etapei de evaluare a stării actuale precum si a analizei SWOT a teritoriului au fost formulate, în cadrul unei echipe multidisciplinare, obiectivele strategice precum si cele specifice care stabilesc direcțiile de acțiune pentru întreg teritoriu ȚINUTUL BÂRSEI în ansamblul său.

Obiectivele propuse, precum si măsurile destinate a genera atingerea acestor obiective au făcut subiectul unui proces consistent de consultare publică, în vederea realizării unui nivel cât mai ridicat de consens și legitimare. În cadrul procesului de consultare s-a urmărit obținerea unui feed-back atât din partea organizațiilor publice si private de pe teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI cât si din partea organizațiilor relevante din teritoriile învecinate. Dezvoltarea trebuie să țină cont de direcțiile de dezvoltare stabilite la nivelul organizațiilor similare din comunele învecinate, precum si de Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov. În urma procesului de consultare a rezultat documentul prezentat în paginile următoare. Strategia de Dezvoltare Locală încearcă să prezinte, într-o manieră sintetică, direcțiile de dezvoltare ale teritoriului celor nouă comune reprezentate în asociația ȚINUTUL BÂRSEI, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, plecând de la caracteristicile abordării de tip LEADER. Această abordare joacă un rol crucial în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.