Proiecte finalizate

1. Anexa 4 – Proiect Comuna Bod

2. Anexa 4 – Proiect Lybra Cycles SRL

3. Anexa 4 – Proiect Taus Bogdan P.F.A.

4. Anexa 4 – Proiect Donvet4pet SRL

5. Anexa 4 – Proiect Comuna Vulcan

6. Anexa 4 – Proiect Vlad Claudiu Marcian I.I.

7. Anexa 4 – Proiect Dobrin I. Aurel P.F.A.

8. Anexa 4 – Proiect Moga Marius Gheorghe P.F.A.

9. Anexa 4 – Proiect Chichernea I. Marinela P.F.A.

10. Anexa 4 – Proiect Grămadă T. Marius P.F.A.

11. Anexa 4 – Proiect Brătilă Ana-Maria I.I.

12. Anexa 4 – Proiect Comuna Hărman

13. Anexa 4 – Proiect Comuna Hăghig

14. Anexa 4 – Proiect Comuna Cristian