CALENDAR ESTIMATIV

CALENDARUL ESTIMATIV AL LANSĂRILOR APELURILOR DE SELECŢIE PENTRU MĂSURILE DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI ,,ȚINUTUL BÂRSEI, PENTRU ANUL 2017 

versiune actualizata la 02.03.2018

 

 

 

 

Nr. Denumire Denumirea și tipul măsurii Perioada sesiunii Alocare indicativă
Crt. apel1   de depunere  
    C2 / P6 DI6B 27 Iunie 2017  
1 1/C2/P6 DI6B SERVICII SOCIALE PENTRU INTEGRAREA 100 000 Euro
  GRUPURILORVULNERABILE (INVESTIȚII) 31 Octombrie 2017 respectiv 453.900 RON2
     
         
2 1/A1/P1 DI1C A1/P1 DI1C ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA 11 Septembrie 2017 66.717 Euro
SECTORULUI AGRICOL respectiv 302.828 RON
    (SERVICII)
    10 Noiembrie 2017  
       
         
    C1 P6 DI6B 28 August 2017 659.103 Euro
3 1/C1/P6 DI 6B INVESTIȚII PUBLICE ÎN TERITORIUL ȚINUTUL
BÂRSEI 27 Octombrie 2017 respectiv 2.991.668,5 RON
 
    (INVESTIȚII)    
4   C2 / P6 DI6B Martie 2018  
2/C2/P6 DI6B SERVICII SOCIALE PENTRU INTEGRAREA GRUPURILOR 100 000 Euro
  VULNERABILE (INVESTIȚII)  
        respectiv 453.900 RON2
    A1/P1 DI1C ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA   66.717 Euro
5 2/A1/P1 DI1C SECTORULUI AGRICOL 11 Decembrie 2017
(SERVICII) respectiv 302.828 RON
 
      9 Ianuarie 2018  
    C1 P6 DI6B     Martie 2018 452.940 Euro
6 2/C1/P6 DI 6B INVESTIȚII PUBLICE ÎN TERITORIUL ȚINUTUL
BÂRSEI   respectiv 2.055.894.66
   
    (INVESTIȚII)   RON
7 1/A4 P2 DI2A A4 P2 DI2A      Martie 2018 220.000 Euro respectiv
SPRIJIN PENTRU FERME MICI SI MEDII (INVESTIȚII)
998.580 RON
       
         
    B1 P6 DI6A   150.000 Euro
8 1/B1 P6DI6A DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SPRIJINIRE A     Martie 2018
AFACERILOR (INVESTIȚII) Respectiv 680.850 RON
     
       9 1/B3 P6 DI 6A 1/B3 P6 DI 6A

INVESTIȚII NON-AGRICOLE ÎN ȚINUTUL BÂRSEI

Martie 2018  

280.000 Euro Respectiv 1.270.920

 

10      1/B4/P6 DI6B 1/B4/P6 DI6B

SPEIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NON-AGRICOLE

           Martie 2018 150.000 Euro respectiv 680.850 RON
11      1/B2/P6 DI6A 1/B2/P6 DI6A

ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI

NON-AGRICOL

           Martie 2018 30.000 Euro respectiv 136.170 RON
  • Semnificaţiadenumiriiapelului: numărapel lansat afferentmăsurii/cod  măsură
  •  ConversiaînleisefaceconformcursuluiBECvalabilla1ianuariedinanulsemnării contractului de finanţareîntreAFIRşiBeneficiar.CursulBECla01.01.2017,valabilpentrucontracteleîncheiateînanul

2017 este de 4,5390 lei / euro: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/shared/pdf/2017/01/20170102.pdf

Puteti descarca calendarul estimativ  al lansarii apelurilor de selectie in format .pdf

Calendar lansari apeluri selectie GAL TB 02 03 2018

Fisele masurilor incluse in SDL Tinutul Barsei sunt disponibile mai jos:

A1-P1 DI1C Asistență pentru dezvoltarea sectorului agricol – Fisa Masurii

A2-P2 DI2A Dezvoltarea sectorului agricol – Fisa masurii

A3-P3 DI3A Implementarea schemelor de calitate- Fisa Masurii

A4-P2 DI2A Sprijin pentru ferme mici și medii-Fisa Masurii

B1-P6 DI6A Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor-Fisa Masurii

B2-P6 DI6A Asistență pentru dezvoltarea sectorului non agricol – Fisa Masurii

B3-P6 DI6A Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei – Fisa Masurii

B4-P6 DI6A Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole – Fisa Masurii

C1-P6 DI6B Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei – Fisa Masurii

C2-P6 DI6B Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile – Fisa Masurii