CALENDAR ESTIMATIV

CALENDARUL ESTIMATIV AL LANSĂRILOR APELURILOR DE SELECŢIE PENTRU MĂSURILE DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI ,,ȚINUTUL BÂRSEI, PENTRU ANUL 2019

versiune actualizata la 17.05.2019

 

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

Denumire apel1

 

 

 

Denumirea și tipul măsurii

 

 

Perioada sesiunii de depunere

 

 

 

Alocare indicativă

 

 

 

1

 

 

 

2/C2/P6 DI6B

C2 / P6 DI6B SERVICII SOCIALE PENTRU INTEGRAREA GRUPURILOR

VULNERABILE

 28 Decembrie 2018

21 iunie 2019

 

 

100 000 Euro

respectiv 453.900 RON

 

 

 

 

2

 

 

 

2/C1/P6 DI 6B

 

C1 P6 DI6B

INVESTIȚII PUBLICE ÎN TERITORIUL ȚINUTUL

BÂRSEI

(INVESTIȚII)

3 Ianuarie 2019

28 Februarie 2019

 

 502.940 Euro

respectiv 2.282.844,66 RON

 

 

3

 

 

1/A2/P2 DI2A

A2/P2 DI2A DEZBVOLTAREA SECTORULUI

AGRICOL

  22 Februarie 2019

25 Martie  2019

 

204.534 EURO respectiv

928.380 RON

 

 

4

 

 

1/A3/P3 DI3A

A3/P3 DI3A IMPLEMENTAREA SCHEMELOR DE

CALITATE

 

Mai  2019

40.057 EURO Respectiv

181.818,723 RON

 

 

 

 

5

 

1/A4 P2 DI2A

 

A4 P2 DI2A

SPRIJIN PENTRU FERME MICI SI MEDII (SPRIJIN FORFETAR)

 

19 Noiembrie 2018

 13 Decembrie 2018

 

45.000  Euro respectiv

204.255 RON

 

 

 

6

 

 

1/B1 P6DI6A

B1 P6 DI6A

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE

SPRIJINIRE A

AFACERILOR (INVESTIȚII)

 

Mai 2019

 

150.000 Euro Respectiv 680.850 RON

 

 

 

7

 

 

 

1/B3 P6 DI 6A

 

B3 P6 DI 6A

INVESTIȚII NON-AGRICOLE ÎN

ȚINUTUL BÂRSEI (SPRIJIN FORFETAR)

 

22 Martie  2019

22 Mai 2019

 

 

80.000 Euro Respectiv

363.120 RON

 

 

 

 

8

 

 

 

1/B4/P6 DI6B

B4/P6 DI6B

SPEIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NON-AGRICOLE

7 Ianuarie 2019

7 Aprilie 2019

 

 

150.000 Euro respectiv 680.850 RON

 

 9

 

 

1/B2/P6 DI6A

 B2/P6 DI6A

ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA

SECTORULUI NON-AGRICOL

 

 

Mai  2019

  

30.000 Euro respectiv

136.170 RON

Semnificaţia denumirii apelului: număr apel lansat aferent măsurii/cod  măsură

  •  Conversia în lei se face conform cursului BEC valabil la 1 ianuarie din anul semnării contractului de finanţare între AFIR şi Beneficiar .Cursul BEC la 01.01.2017, valabil pentru contráctele încheiate în anul 2017 este de 4,5390 lei / euro: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/shared/pdf/2017/01/20170102.pdf

Puteti descarca calendarul estimativ  al lansarii apelurilor de selectie in format .pdf

Fisele masurilor incluse in SDL Tinutul Barsei sunt disponibile mai jos:

A1-P1 DI1C Asistență pentru dezvoltarea sectorului agricol – Fisa Masurii

A2.P2 DI2A Dezvoltarea sectorului agricol – Fisa masurii (actualizat februarie 2018)

A3-P3 DI3A Implementarea schemelor de calitate- Fisa Masurii

A4P2 DI2A Sprijin pentru ferme mici și medii Fisa masurii (actualizat Februarie 2018)

B1-P6 DI6A Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor-Fisa Masurii

B2-P6 DI6A Asistență pentru dezvoltarea sectorului non agricol – Fisa Masurii

B3-P6 DI6A Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei – Fisa Masurii

B4-P6 DI6A Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole – Fisa Masurii

B4P6 DI6A Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activitați non agricole – Fisa masurii (actualizat februarie 2018)

C1-P6 DI6B Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei – Fisa Masurii

C2-P6 DI6B Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile – Fisa Masurii