CALENDAR ESTIMATIV

CALENDARUL ESTIMATIV AL LANSĂRILOR APELURILOR DE SELECŢIE PENTRU MĂSURILE DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI ,,ȚINUTUL BÂRSEI, PENTRU ANUL 2018 

versiune actualizata la 22.05.2018

 

Nr.

Crt.

Denumire

apel1

Denumirea și tipul măsurii Perioada sesiunii

de depunere

Alocare indicativă
  1 2/C2/P6 DI6B C2 / P6 DI6B

SERVICII SOCIALE PENTRU INTEGRAREA GRUPURILOR VULNERABILE

 

Iunie 2018 100 000 Euro

respectiv 453.900 RON2

  2 2/C1/P6 DI 6B C1 P6 DI6B

INVESTIȚII PUBLICE ÎN TERITORIUL ȚINUTUL

BÂRSEI

(INVESTIȚII)

17 mai 2018

15 Iunie 2018

452.939,62 Euro

respectiv 2.055.892,935

RON

3    1/A2/P2 DI2A A2/P2 DI2A

DEZBVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL

             Iunie 2018 473.845 EURO respectiv

2.150.782,455 RON

4    1/A3/P3 DI3A A3/P3 DI3A

IMPLEMENTAREA SCHEMELOR DE CALITATE

             Iunie 2018 40.057 EURO

Respectiv

181.818,723 RON

  5 1/A4 P2 DI2A A4 P2 DI2A

SPRIJIN PENTRU FERME MICI SI MEDII (SPRIJIN FORFETAR)

    22 mai 2018

20 iunie 2018

220.000 Euro respectiv

998.580 RON

  6 1/B1 P6DI6A B1 P6 DI6A

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SPRIJINIRE A

AFACERILOR (INVESTIȚII)

      Iulie 2018 150.000 Euro

Respectiv 680.850 RON

7 1/B3 P6 DI 6A  

B3 P6 DI 6A

INVESTIȚII NON-AGRICOLE ÎN ȚINUTUL BÂRSEI (SPRIJIN FORFETAR)

29 mai

27 iunie

 

140.000 Euro Respectiv

635.460 RON

8      1/B4/P6 DI6B B4/P6 DI6B

SPEIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI

NON-AGRICOLE

            Iulie  2018 150.000 Euro respectiv 680.850 RON
9      1/B2/P6 DI6A  

B2/P6 DI6A

ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI

NON-AGRICOL

            Iunie 2018 30.000 Euro respectiv 136.170 RON
  • Semnificaţia denumirii apelului: număr apel lansat aferent măsurii/cod  măsură
  •  Conversia în lei se face conform cursului BEC valabil la 1 ianuarie din anul semnării contractului de finanţare între AFIR şi Beneficiar .Cursul BEC la 01.01.2017, valabil pentru contráctele încheiate în anul2017 este de 4,5390 lei / euro: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/shared/pdf/2017/01/20170102.pdf

 

Puteti descarca calendarul estimativ  al lansarii apelurilor de selectie in format .pdf

Calendar-lansari-apeluri-selectie-GAL-TB  (actualizat 22.05.2018)

Fisele masurilor incluse in SDL Tinutul Barsei sunt disponibile mai jos:

A1-P1 DI1C Asistență pentru dezvoltarea sectorului agricol – Fisa Masurii

A2.P2 DI2A Dezvoltarea sectorului agricol – Fisa masurii (actualizat februarie 2018)

A3-P3 DI3A Implementarea schemelor de calitate- Fisa Masurii

A4P2 DI2A Sprijin pentru ferme mici și medii Fisa masurii (actualizat Februarie 2018)

B1-P6 DI6A Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor-Fisa Masurii

B2-P6 DI6A Asistență pentru dezvoltarea sectorului non agricol – Fisa Masurii

B3-P6 DI6A Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei – Fisa Masurii

B4-P6 DI6A Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole – Fisa Masurii

B4P6 DI6A Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activitați non agricole – Fisa masurii (actualizat februarie 2018)

C1-P6 DI6B Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei – Fisa Masurii

C2-P6 DI6B Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile – Fisa Masurii