Apel de selectie nr. 1 – Măsura B3 P6 DI6A – Investitii non-agricole in Tinutul Barsei

Măsura B3/P6 DI 6A – „Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei”

Data publicarii: 22 Mai 2018

Data lansării: 29 Mai 2018

Data limită de depunere a proiectelor: 27 Iunie 2018

Depunerea proiectelor pentru Măsura B3/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura B3/P6 DI6A – ,,Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei” sunt de 280.000 Euro. Contribuția publică pentru sesiunea curentă va fi de 140.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă 30.000 de euro/proiect pentru proiectele care vizează serviciile și 50.000 de euro/proiect pentru proiectele vizează activitățiile de producție.

 Măsura B3/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul Ținutul Bârsei, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Sprijinul pentru înființarea de activități non agricole în teritoriul Ținutul Bârsei se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada  de  implementare  a  Planului  de  Afaceri  este  de  maximum  5  ani  și  include  controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Documentele aferente apelului de selecție sunt disponibile mai jos:

01. Apel selectie 1-B3-P6-DI6A – varianta scurta – v1

02. Apel selectie 1-B3-P6-DI6A – varianta prelungita- v1

03. Ghidul Măsurii B3 P6 DI6A Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei v1

04. Anexa 1 la GS Procedura de evaluare si selectie pentru Măsura B3.P6 DI 6A

5. Fisa de evaluare și selecție măsura B3.P6 DI6A

06. Anexa 2 Cerere de finantare măsura B3 P6 DI62

07. Anexa 3 Model Plan de Afaceri măsura B3.P6 DI 6A

08.Anexa 4 Declaratie incadrare in categoria de micro intreprindere si intreprinderemica

09. Anexa 5 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

10.Anexa 6 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

11. Anexa 7 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02

12. Anexa 8 Instructiuni evitare conditii artificiale

13. Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat

14. Anexa 10 Lista codurilor CAEN eligibile 19.04.2017

15. Anexa 11 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

16. Anexa 12 Lista ariilor naturale protejate

17. Anexa 13 Lista zonelor cu destinatii eco turistice