Apel de selectie nr. 2 – Măsura B3 P6 DI6A – Investitii non-agricole in Tinutul Barsei

Masura B3/P6 DI6A – „Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei”

Data publicării: 1 Octombrie 2018

Data lansării: 8 Octombrie 2018

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: B3/P6 DI6A/2/06/11/2018

Data limită de depunere a proiectelor: 6 Noiembrie 2018

Depunerea proiectelor pentru Măsura B3/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura B3/P6 DI6A – ,,Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei” sunt de 280.000 Euro.

Contribuția publică pentru sesiunea curentă va fi de 170.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă 30.000 de euro/proiect pentru proiectele care vizează serviciile și 50.000 de euro/proiect pentru proiectele vizează activitățiile de producție.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

Măsura B3/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea uneiactivități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul Ținutul Bârsei, care își propunactivități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțaresau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Rata sprijinului este de 100% si se acorda sub forma de prima
Sprijinul pentru înființarea de activități non agricole în teritoriul Ținutul Bârsei se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:
•70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
•30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului deafaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Documentele aferente apelului de selecție sunt disponibile AICI!