Apel de selectie nr. 2 – Măsura C1 P6 DI6B – Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei

Măsura C1/P6 DI6B – „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei”

Data publicarii: 11 Mai 2018

Data lansării: 17 Mai 2018

 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 2/C1/P6 DI6B

Data limită de depunere a proiectelor : 15 Iunie 2018

 Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)

Măsura C1 se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

  • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
  • ONG-uri

 Fondurile disponibile pentru Măsura C1 – “Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei ” sunt de 452.939,62 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C1 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Depunerea proiectelor pentru Măsura C1 se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii C1 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

La sediul GAL- Tinutul Barsei este disponibilă o variantă pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor.

 

Documentele aferente apelului de selecție sunt disponibile mai jos:

1. Ghidul Măsurii C1 P6 DI6B Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei

2. Anexa 1 la GS Procedura de evaluare si selectie pentru Măsura C1.P6 DI 6B

3.1. Cerere de finantare Masura C1 P6 DI6B GAL Tinutul Barsei-infrastructura

3.2. Cerere de finantare Masura C1 P6 DI6B GAL Tinutul Barsei-patrimoniu

4. Fișa de evaluare si selectie.

5. Apel selectie 1-C1-PB-DI6B – varianta extinsa

6. Apel selectie 2.C1.P6.DI6B varianta scurta

7 Lista cu IDUL Localitățiilor din Teritoriul Ținutul Bârsei