Apel de selectie nr. 1 – Măsura C2 P6 DI6B – Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile

Măsura C2/P6 DI6B – „Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile”

Data publicării: 27 iunie 2017

 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/C2/1/2017

Data limită de depunere a proiectelor: 31 Octombrie 2017

 Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)

Măsura C2 se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:

  • Entități publice sau private acreditate ca furnizori de servicii sociale

 Fondurile disponibile pentru Măsura C2 – Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile ” sunt de 100.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C2 este de 100.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Depunerea proiectelor pentru Măsura C2 se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii C2 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, str. Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

La sediul GAL- Tinutul Barsei este disponibilă o variantă pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor.

Date de Contact

Adresă: Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1

Adresă de email: tinutulbarsei@gmail.com

Pagină de internet: www.tinutulbarsei.ro

 

Documentele aferente apelului de selecție sunt disponibile mai jos:

1. Apel selectie 1-C2 – varianta extinsa

1. Apel selectie 1-C2 – varianta extinsa – prelungire termen de depunere

2. Apel selectie 1-C2 – varianta scurta – v1

2. Apel selectie 1-C2 – varianta scurta – prelungire termen de depunere

3. Ghidul Solicitantului Măsura C2 Apel 1-2017

4. Anexa 1 la GS – Procedura de evaluare si selectie V2

5 Formular Cerere de Finantare

6. Fisa MasuriiC2-Servicii-sociale-pentru-integrarea-grupurilor-vulnerabile

7_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

8. CONTINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV

9. Model DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE