Apel de selectie nr. 3 – Măsura C1 P6 DI6B – Investitii publice in teritoriul Tinutul Barsei

Măsura C1/P6 DI6B – „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei”

Data publicării: 06 Decembrie 2018

Data lansării: 03 Ianuarie 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 3/C1/P6 DI6B/28.02.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 28 Februarie 2019

Depunerea proiectelor pentru Măsura C1/P6 DI6B se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura C1/P6 DI6B – ,,Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei” sunt de 502.940 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C1/P6 DI6B este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)
Măsura C1/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari:
•Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare

•ONG-uri

Rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățiile publice locale și ONG-uri.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii C1/P6 DI6B din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura C1/P6 DI6B.

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Documentele afernte apelului de selectie pot fi descărcate de AICI!