Apel de selectie nr. 1 – Măsura A4 P2 DI2A – Sprijin pentru ferme mici si medii

Măsura A4/P2 DI2A – „Sprijin pentru ferme mici și medii”

Data publicarii: 16 Mai 2018

Data lansării: 22 Mai 2018

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: A4/P2 DI2A/1/2018

Data limită de depunere a proiectelor: 29 Iunie 2018

Depunerea proiectelor pentru Măsura A4/P2 DI2A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi  lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura A4/P2 DI2A – ,,Sprijin pentru ferme mici și medii” sunt de 220.000 Euro. Suma maximă nerambursabilă este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 4.000 si 7.999 SO și de 40.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 8.000 si 50.000 SO.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)
Măsura A4/P2 DI2A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:
•Fermierilor care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intrăîn categoria de fermă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 50.000 SO cu expecțiapersoanelor fizice neautorizate

Rata sprijinului – Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani.

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 4.000 si 7.999 SO. Sprijinul public nerambursabil este de 40.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 8.000 si 50.000 SO.

 

Documentele aferente apelului de selecție sunt disponibile mai jos:

01. Apel selectie 1-A4-P2-DI2A – varianta scurta – v1

02. Apel selectie 1-A4-P2-DI2A – varianta extinsa – v1

03. Ghidul Măsurii A4. P2 DI2A Sprijin pentru ferme mici și medii

04. Anexa 1 la GS Procedura de evaluare si selectie pentru Măsura A4.P2 DI 2A

05. Fisa de evaluare și selecție măsura A4.P2 DI2A

06.1.-Anexa-2-Cerere-de-finantare-pentru-proiecte-care-se-încadrează-în-Regulamentului-European-1305.2013-art. 19, alin. 1, lit. (a) punctul (i)

06.2 Anexa 2 Cerere de finantare pentru proiectele care se încadrează în articolul 19, alineatul (1, litera (a), punctul iii

07. Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2017

08. Erata avizata

09. Codul bunelor practici agricole

10.1 Potential productie vegetala

10.2 Potential productie zootehnica

11. OMADR nr. 397 2003 pentru a podgorii si centre viticole

12. Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

13. Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

14. Metodologie Studiu potential_agricol_site 2017

15. Plan de Afaceri pentru proiecte care se încadrează în Regulamentului European 1305.2013, art 19, alin (1), lit. a), punctul i

16. Planul de afaceri pentru proiecte care se încadrează în Regulamentului European 1305.2013, art 19, alin (1), lit. a), punctul iii

17. Calculator Cod Bune Practici Agricole