Apel de selectie nr. 2 – Măsura A4 P2 DI2A – Sprijin pentru ferme mici si medii

Măsura A4/P2 DI2A – „Sprijin pentru ferme mici și medii”

Data publicarii: 09 Noiembrie 2018
Data lansării: 19 Noiembrie 2018
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: A4/P2 DI2A/2/19.12.2018
Data limită de depunere a proiectelor 19 Decembrie 2018

Depunerea proiectelor pentru Măsura A4/P2 DI2A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura A4/P2 DI2A – ,,Sprijin pentru ferme mici și medii” sunt de 45.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii A4 este de 40.000 iar suma minima este de 15.000 Euro.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)
Măsura A4/P2 DI2A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

•Fermierilor care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intrăîn categoria de fermă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 50.000 SO cu expecția persoanelor fizice neautorizate

Rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani.

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 4.000 si 7.999 SO.

Sprijinul public nerambursabil este de 40.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 8.000 si 50.000 SO.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii A4/P2 DI2A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura A4/P2 DI2A.

 

Documentele aferente apelului de selectie sunt disponibile AICI!