Apel de selectie nr. 1 – Măsura C1 P6 DI6B – Investitii publice in Tinutul Barsei

Măsura C1/P6 DI6B – „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei”

Data publicării: 28 august 2017

 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: C1/P6 DI6B/1/2017

 Data limită de depunere a proiectelor: 27 Octombrie 2017

Depunerea proiectelor pentru Măsura C1/P6 DI6B se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura C1/P6 DI6B – ,,Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei” sunt de 659.103Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C1 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

Măsura C1 se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

  • Comunele și asociațiișe acestora conform legislației naționale în vigoare
  • ONG-uri

Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățiile publice locale și ONG-uri.

 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri.

 

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii C1/P6 DI6B din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

 

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

 

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura C1/P6 DI6B.

 

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

 

Documentele aferente apelului de selectie sunt disponibile mai jos:

1. Ghidul Măsurii C1 P6 DI6B Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei

2. Anexa-1-Procedura-de-evaluare-si-selectie-pentru-Măsura-C1

3.1 Formular Cerere de Finantare Măsura C1-P6-DI6B – infrastructura v9

3.2 Formular Cerere de Finantare Măsura C1-P6-DI6B – ob patrimoniu v9

4. Apel selectie 1-C1-P6-DI6B – varianta scurta

4.1. Apel selectie 1-C1-P6-DI6B -prelungire – varianta scurta

5. Apel selectie 1-C1-PB-DI6B – varianta extinsa

5.1. Apel selectie 1-C1-PB-DI6B -prelungire – varianta extinsa

6 Lista cu IDUL Localitățiilor din Teritoriul Ținutul Bârsei