Apel de selecție nr. 3 – Măsura B3 P6 DI6A – Investitii non-agricole in Tinutul Barsei

Măsura B3/P6 DI 6A – „Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei”

Data publicării: 14 Martie 2019

Data lansării: 22 Martie 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: B3/P6 DI6A/3/22/04/2019

Data limită de depunere a proiectelor: 22 Mai 2019

Depunerea proiectelor pentru Măsura B3/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Strada Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura B3/P6 DI6A – ,,Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei” sunt de 280.000 Euro. Contribuția publică pentru sesiunea curentă va fi de 80.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă 30.000 de euro/proiect pentru proiectele care vizează serviciile și 50.000 de euro/proiect pentru proiectele vizează activitățiile de producție.

 Măsura B3/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul Ținutul Bârsei, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Sprijinul pentru înființarea de activități non agricole în teritoriul Ținutul Bârsei se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada  de  implementare  a  Planului  de  Afaceri  este  de  maximum  5  ani  și  include  controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

      Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii B3/P6 DI6A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro
Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com.

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura B3/P6 DI6A.

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Documentele aferente apelului de selectie pot fi descărcate de AICI!

Date de Contact

Adresă: Comuna Hălchiu, Strada Feldioarei nr. 1

Adresă de email: tinutulbarsei@gmail.com

Pagină de internet: www.tinutulbarsei.ro