Apel de selecție nr. 2 – Măsura A2 P2 DI2A – Dezvoltarea sectorului agricol

Măsura A2/P2 DI2A – „Dezvoltarea sectorului agricol”

Data publicării: 13 Februarie 2019

Data lansării: 22 Februarie 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: A2/P2 DI2A/2/25.03.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 25 Martie 2019

Depunerea proiectelor pentru Măsura A2/P2 DI2A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura A2/P6 DI2A – ,,Dezvoltarea sectorului agricol” sunt de 204.534 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 200.000 Euro.

Măsura A2/P2 DI2A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

  •         Fermierilor și grupurilor de fermieri constituiți în forme asociative cu personalitate juridică care dețin / administrează o exploatație agricolă cu dimensiunea de minim 4.000 SO.

Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, indiferent de tipul investiției. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%.

Rata sprijinului nerambursabil poate crește cu câte 20% dar nu poate depăși o valoare totală de 90% în următoarele condiții:

  • Investiții derulate de tineri fermieri astfel cum sunt definiți la articolul 2 (Reg. (UE) 1305/2013) sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de sprijin;
  • investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători;
  • zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la articolul 32 (Reg. (UE) 1305/2013); Pentru teritoriul Ținutul Bârsei aceste zone sunt reprezentate de teritoriile localităților Hărman (ANC SEMN) Cristian, Dumbrăvița, Poiana Mărului, Șinca, Vulcan, Crizbav, Hăghig, Vâlcele (ANC ZM)
  • operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

Atenție! Această majorare a intensității sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pe sM 16.1. proiecte ce vizează investiții similare sM 4.1 şi nu solicitanţilor pe măsura 4.1.

  • investițiilor legate de operațiunile prevăzute la articolele 28 și 29(Reg. (UE) 1305/2013).

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii A2/P2 DI2A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, tel. 0766 63 73 42 precum și la adresa tinutulbarsei@gmail.com

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura A2/P2 DI2A.

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Strada Feldioarei nr. 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Documentele aferente apelului de selectie sunt disponibile AICI!

Date de Contact

Adresă: Comuna Hălchiu, Strada Feldioarei nr. 1

Adresă de email: tinutulbarsei@gmail.com

Pagină de internet: www.tinutulbarsei.ro