Apel de selecție nr.7 măsura C1/P6 DI6B

Măsura C1/P6 DI6B – „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei”

Data publicării: 15 Martie 2023

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:

7/C1/P6 DI6B/03.05.2023

Data limită de depunere a proiectelor: 03 Mai 2023

Depunerea proiectelor pentru Măsura C1/P6 DI6B se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura C1/P6 DI6B – ,,Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei” pentru sesiunea curentă sunt de 244.123,21 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C1 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

Măsura C1 se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

  • Unitățile administrativ teritoriale, localizate în teritoriul Ținutul Bârsei și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
  • ONG-uri

Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățiile publice locale și ONG-uri.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutulbarsei.ro

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii C1/P6 DI6B din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, tel 0766 637 342 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com.

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura C1/P6 DI6B.

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Documentele aferente apelului de selectie sunt disponibile mai jos:

1. Ghidul măsurii C1 P6 DI6B Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei

2. Anexa-1-Procedura-de-evaluare-si-selectie-pentru-Măsura-C1

3.1 Anexa 2 Formular Cerere de Finanțare Măsura C1 P6 DI6B – Infrastructură

3.2 Anexa 2.1 Formular Cerere de Finantare Măsura C1-P6-DI6B – patrimoniu

4. Fișa de evaluare și selecție

5. Anexa 3 Lista localități din Zona Montană

6. Anexa 4 Recomandări analiza cost beneficiu

7. Anexa 5 Rezultate finale recensământ populație 2011

8. Anexa 6 Studiu potențial socio economic de dezvoltare zone rurale

9. Anexa 7 Model Hotărâre Consiliu Local privind implementarea proiectului.

10. Anexa 8 Lista cu IDUL Localitățiilor din Teritoriul Ținutul Bârsei

11. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

12. Apel de selecție C1-P6 DI6B – varianta scurtă

13. Apel de selecție varianta scurtă avizat

14. Apel de selecție C1-06-DI6B – varianta detaliată

15. Apel de selecție varianta detaliată avizat