APEL DE SELECTIE NR. 4 – MĂSURA C2 P6 DI6B – ,,Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile ”

Măsura C2/P6 DI6B – „Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile”

Data publicării: 21 Aprilie 2021

Data lansării: 04 Mai 2021

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:

4/C2/P6 DI6B/04.06.2021

Data limită de depunere a proiectelor: 04 Iunie 2021

Depunerea proiectelorpentru Măsura C2/P6 DI6B se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura C2/P6 DI6B – Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile ” sunt de 100.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii  C2/P6 DI6B este de 50.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

Măsura C2/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:

 • Entități publice sau private acreditate ca furnizori de servicii sociale

Măsura C2/P6 DI6B se adresează următoarelor categorii de beneficiari indirecți:

 • Minorități etnice aflate în situații de excluziune/vulnerabilitate socială

Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

ATENȚIE! Având în vedere timpul scurt rămas pentru absorția completă a fondurilor, atragem atenția asupra faptului că termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2023 iar termenul de depunere a ultimei cereri de plată trebuie să fie 30.09.2023

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii C2/P6 DI6B din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Strada Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura C2/P6 DI6B.

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Documentele aferente apelului de selectie sunt disponibile mai jos:

 1. Ghidul măsurii C2/P6 DI6B Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile
 2. Anexa 1 Procedura de evaluare și selecție
 3. Anexa 2 Cererea de Finanțare
 4. Anexa 3 Studiu de Fezabilitate
 5. Anexa 4 Recomandări analiza cost beneficiu
 6. Anexa 5 Rezultate finale recensământ populație 2011
 7. Anexa 6 Studiu potențial socio economic de dezvoltare zone rurale
 8. Fișa de evaluare și selecție
 9. Apel de selecție variantă scurtă
 10. Apel de selecție variantă scurtă – avizat
 11. Apel de selecție variantă detaliată
 12. Apel de selecție variantă detaliată -avizat