Apel de selecție nr.1 – MĂSURA B2 P6 DI6A – ,,Asistență pentru dezvoltarea sectorului non agricol”

Apel de selecție nr. 1 – MĂSURA B2 P6 DI6A – ,,Asistență pentru dezvoltarea sectorului non agricol”

Data publicării: 21 Mai 2020

Data lansării: 02 Iunie 2020

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/B2/P6 DI6A/03.07.2020

Data limită de depunere a proiectelor: 03 Iulie 2020

Depunerea proiectelor pentru Măsura C2/P6 DI6B se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura B2/P6 DI6A – ,,Asistență pentru dezvoltarea sectorului non-agricol” sunt de 30.000 euro. Pentru sesiunea curentă fondurile disponibile sunt de 7.000 Euro

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)
Măsura B2/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:
•entităților publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților.

Măsura B2/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari indirecți:
•beneficiarii indirecți ai măsurii sunt persoanele implicate în sectorul agricol din teritoriul Ținutul Bârsei caredoresc să dezvolte afaceri în sectorul non-agricol. Aceștia vor participa la acțiunile organizate de furnizorii de formare profesională care accesează fondurile disponibile prin măsura B2.

Rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura B2/P6 DI6A.

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Strada Feldioarei, nr.1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Documentele aferente apelului de selectie pot fi descărcate de AICI!