APEL DE SELECȚIE NR.1 – Măsura A3/P3 DI3A ,,Scheme de calitate – acțiuni premergătoare”

Măsura A3/P3 DI3A – Scheme de calitate – acțiuni premergătoare

Data publicării: 10 August 2022

Data lansării: 24 August 2022

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:

A3/P3 DI3A/1/29.12.2022

Depunerea proiectelorpentru Măsura A3/P3 DI3A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura A3/P3 DI3A – ,,Implementarea schemelor de calitate” sunt de 40.057 Euro.

Ajutorul public nerambursabil în cadrul aceste sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finațarea unui proiect în cadrul măsurii A3/P3 DI3A este de 20.000 euro.

Măsura A3/P3 DI3A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

  • Beneficiarii direcți ai măsurii A3 sunt entitățiile publice sau private care activează în domeniul formării profesionale ( persoane juridice române – SRL, ONG, U.A.T. etc)
  • Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt fermieri și grupurile de fermieri

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii A3/P3 DI3A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura B3/P6 DI6A.

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Atenție! Proiectele depuse și selectate se vor implementa până la finalul anului 2025, inclusiv depunerea și efectuarea ultimei cereri de plată. Termenul de finalizare al proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Documentele aferente apelului de selectie sunt disponibile mai jos:

  1. Fișa măsurii

2. Ghidul măsurii A3/P3 DI3A Scheme de calitate – acțiuni premergătoare

3. Cererea de Finanțare

4. Declarația de capacitate tehnică și financiară

5. Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal

6. Fișa de evaluare

7. Apel de Selecție varianta scurtă

8. Apel de Selecție varianta detaliată