Apel de selectie nr. 1 Măsura B4

Măsura B4/P6 DI6A – „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole”

Data publicării – 31 Decembrie 2018

Data lansării: 07 Ianuarie 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: B4/P6 DI6A/1/07.04.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 07 Aprilie 2019

Depunerea proiectelor pentru Măsura B4/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, str. Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura B4/P6 DI6A – ,,Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole” sunt de 150.000 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C1/P6 DI6B este de 150.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)
Măsura B4/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

  •  Micro-întreprinderi și întreprideri non-agricole mici existente și nou înfințate din teritoriul Ținutul Bârsei;
  •  Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii B4/P6 DI6A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, str. Feldioarei nr 1, tel 0766.637.342 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura B4/P6 DI6A.
Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Str. Feldioarei nr. 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

 

Documentele aferente apelului de selectie pot fi descărcate de AICI!